Meddelelse fra Kommissionen til Rådet om et forhandlingsmandat til bemyndigelse af Kommissionen til at forhandle en aftale mellem Det Europæiske Atomenergifællesskab (Euratom) og De Forenede Staters energiministerium (USDOE) om forskning og udvikling på området nuklear sikkerhed