Sdělení komise Radě ohledně mandátu k vyjednávání, kterým se Komise pověřuje sjednáním dohody mezi Evropským společenstvím pro atomovou energii (Euratom) a Ministerstvem energetiky Spojených států amerických (USDOE) v oblasti výzkumu a vývoje jaderné bezpečnosti