Съобщение на Комисията до Съвета Относно мандат за преговори, упълномощаващ Комисията да преговаря за споразумение между Европейската общност за атомна енергия (Евратом) и Министерството на енергетиката на Съединените американски щати (USDOE) в областта на научните изследвания и развойната дейност, свързани с ядрената безопасност