Förslag till Europeiska gemenskapernas ändringsbudget nr 6/2005 för budgetåret 2005 - Avsnitt IV - Domstolen - Inrättande av personaldomstolen, ändrat av rådet (C6-0404/2005 - 2005/2159(BUD))