Asia C-237/17 P: Valitus, jonka Canadian Solar Emea GmbH, Canadian Solar Manufacturing (Changshu), Inc., Canadian Solar Manufacturing (Luoyang), Inc., Csi Cells Co. Ltd ja Csi Solar Power (China), Inc. ovat tehneet 8.5.2017 unionin yleisen tuomioistuimen (viides jaosto) asiassa T-163/14, Canadian Solar Emea ym. v. neuvosto, 28.2.2017 antamasta tuomiosta