Att dwar il-kondizzjonijiet ta' l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Bulgarija u tar-Rumanija u l-aġġustamenti lit-Trattati li fuqhom hija stabbilita l-Unjoni Ewropea - Anness VII:Lista msemmija fl-Artikolu 23 ta' l-Att ta' l-Adeżjoni: disposizzjonijiet transitorji, Rumanija - 8.Enerġija