Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/269, annettu 26 päivänä helmikuuta 2020, laitonta, ilmoittamatonta ja sääntelemätöntä kalastusta harjoittavista aluksista laaditusta EU:n luettelosta annetun asetuksen (EU) N:o 468/2010 muuttamisesta (B osa – Alukset, joita tarkoitetaan asetuksen (EY) N:o 1005/2008 30 artiklassa)