Prováděcí Nařízení Komise (EU) 2020/269 ze dne 26. února 2020, kterým se mění nařízení (EU) č. 468/2010, kterým se stanoví seznam EU s plavidly provádějícími nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov (Část B – Plavidla zařazená na seznam podle článku 30 nařízení (ES) č. 1005/2008)