2007 m. balandžio 24 d. Europos Parlamento rezoliucija su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl 2005 finansinių metų Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį