Directiva 2001/109/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 decembrie 2001 privind anchetele statistice care trebuie efectuate de statele membre pentru a determina potențialul de producție al plantațiilor anumitor specii de pomi fructiferi