Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/109/EB 2001 m. gruodžio 19 d. dėl statistinių tyrimų, kuriuos turi atlikti valstybės narės tam tikrų rūšių vaismedžių sodinių galimam derlingumui nustatyti