Az Európai Parlament és a Tanács 2001/109/EK irányelve (2001. december 19.) az egyes gyümölcsfafajok ültetvényei termelési potenciáljának meghatározása céljából a tagállamok által végzendő statisztikai felmérésekről