2013/91/UE: Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 18 februarie 2013 de modificare a Deciziei 2008/855/CE în ceea ce privește măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine clasice în Letonia [notificată cu numărul C(2013) 722] Text cu relevanță pentru SEE