2013/91/EU: Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 18 päivänä helmikuuta 2013 , päätöksen 2008/855/EY muuttamisesta eläinten terveyttä koskevien toimenpiteiden osalta klassisen sikaruton torjumiseksi Latviassa (tiedoksiannettu numerolla C(2013) 722) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti