Nařízení Komise (EU) č. 479/2010 ze dne 1. června 2010 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o oznámení členských států Komisi v odvětví mléka a mléčných výrobků