Întrebare scrisă E-7501/10 de Michał Tomasz Kamiński (ECR), Tomasz Piotr Poręba (ECR) și Charles Tannock (ECR) adresată Comisiei. Consolidarea relaţiilor dintre UE și Taiwan