SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1162/03 van Roberta Angelilli (UEN) aan de Commissie. Aanwending door de gemeente Pistoia van de subsidies uit hoofde van het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw.