Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 5 martie 2015.