Cauza T-595/17: Hotărârea Tribunalului din 27 septembrie 2018 – Demp/EUIPO (Combinație a culorilor galben și gri) („Marcă a Uniunii Europene — Cerere de înregistrare a unei mărci a Uniunii Europene constând într-o combinație a culorilor galben și gri — Motiv absolut de refuz — Lipsa caracterului distinctiv — Articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 [devenit articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/1001]”)