Писмен въпрос E-008385/11 Fiorello Provera (EFD) до Комисията. Отхвърлянето от страна на Турция на доклада на Обединените нации относно флотилията за Газа