Заключение на генералния адвокат E. Sharpston, представено на 18 декември 2014 г.$