Utemeljitev Sveta: Stališče Sveta (EU) št. 12/2015 v prvi obravnavi z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1343/2011 o nekaterih določbah za ribolov na območju Sporazuma GCFM (Generalne komisije za ribištvo v Sredozemlju)