Padomes paskaidrojuma raksts: Padomes Nostāja (ES) Nr. 12/2015 pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1343/2011 par atsevišķiem noteikumiem attiecībā uz zveju Vidusjūras Vispārējās zivsaimniecības komisijas (GFCM) nolīguma apgabalā