Regulamentul (UE) nr. 1040/2012 al Consiliului din 7 noiembrie 2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 754/2009 în ceea ce privește excluderea anumitor grupuri de nave din regimul efortului de pescuit prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 1342/2008 și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 43/2012 și (UE) nr. 44/2012 în ceea ce privește anumite posibilități de pescuit