Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 1040/2012 tas- 7 ta’ Novembru 2012 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 754/2009 fir-rigward tal-esklużjoni ta’ ċerti gruppi ta’ bastimenti mir-reġim tal-isforz tas-sajd stabbilit fir-Regolament (KE) Nru 1342/2008 u li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 43/2012 u (UE) Nru 44/2012 fir-rigward ta’ ċerti opportunitajiet tas-sajd