Padomes Regula (ES) Nr. 1040/2012 ( 2012. gada 7. novembris ), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 754/2009 attiecībā uz konkrētu kuģu grupu izslēgšanu no Regulā (EK) Nr. 1342/2008 noteiktā zvejas piepūles režīma un groza Regulas (ES) Nr. 43/2012 un (ES) Nr. 44/2012 attiecībā uz dažām zvejas iespējām