Neuvoston asetus (EU) N:o 1040/2012, annettu 7 päivänä marraskuuta 2012 , asetuksen (EY) N:o 754/2009 muuttamisesta tiettyjen alusryhmien sulkemiseksi asetuksella (EY) N:o 1342/2008 säädetyn pyyntiponnistusjärjestelmän ulkopuolelle sekä asetusten (EU) N:o 43/2012 ja (EU) N:o 44/2012 muuttamisesta tiettyjen kalastusmahdollisuuksien osalta