Nõukogu määrus (EL) nr 1040/2012, 7. november 2012 , millega muudetakse määrust (EÜ) nr 754/2009 seoses teatavate laevarühmade väljajätmisega määruses (EÜ) nr 1342/2008 sätestatud püügikoormuse reguleerimise korra kohaldamisalast ning määruseid (EL) nr 43/2012 ja (EL) nr 44/2012 seoses teatavate kalapüügivõimalustega