Решение на Съда (пети състав) от 8 февруари 1990 г.