Rezoluţia Parlamentului European din 15 ianuarie 2013 referitoare la Fondul de solidaritate al Uniunii Europene, implementare și aplicare (2012/2075(INI))