Priekšlikums PADOMES LĒMUMS par nostāju, kas Narkotisko vielu komisijas atkārtoti sasauktajā sešdesmit trešajā sesijā jāieņem Eiropas Savienības vārdā par vielu iekļaušanu sarakstos, kuri pievienoti 1961. gada Vienotajai konvencijai par narkotiskajām vielām, kas grozīta ar 1972. gada protokolu, un 1971. gada Konvencijai par psihotropajām vielām