Kendelse afsagt af Retten i Første Instans den 15. december 2000 i sag T-113/99, The Galileo Company og Galileo International LLC mod Rådet for Den Europæiske Union (Annullationssøgsmål — formaliteten — person, der er individuelt berørt)