Sklepni predlogi generalne pravobranilke J. Kokott, predstavljeni 19. marca 2015$