Forslag til afgørelse fra generaladvokat J. Kokott fremsat den 19. marts 2015.