Stanovisko generální advokátky J. Kokott přednesené dne 19. března 2015.