Cauza C-159/19 P: Hotărârea Curții (Camera a opta) din 1 octombrie 2020 – Syriatel Mobile Telecom (Joint Stock Company)/Consiliul Uniunii Europene (Recurs – Politica externă și de securitate comună – Măsuri restrictive adoptate împotriva Republicii Arabe Siriene – Măsuri îndreptate împotriva anumitor persoane și entități care își desfășoară activitatea în Siria – Lista persoanelor și entităților cărora li se aplică înghețarea fondurilor și a resurselor economice – Includerea numelui recurentei – Acțiune în anulare)