Návrhy prednesené 18. septembra 2014 – generálny advokát N. Wahl.