Întrebare scrisă E-0740/10 adresată de João Ferreira (GUE/NGL) Comisiei. Situaţia din Afganistan