Písomná otázka E-0951/08 Renate Sommer (PPE-DE) Komisii. Definícia pojmu verejné obstarávanie