Решение на Общия съд (шести състав) от 12 ноември 2015 г.