Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros 2007 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita