Kohtuasi T-190/09: 13. mail 2009 esitatud hagi — Longevity Health Products versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Performing Science (5 HTP)