Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/393 af 11. november 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder vedrørende skemaerne og procedurerne for indberetning og videregivelse af oplysninger om internaliserede afviklinger i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 909/2014 (EØS-relevant tekst. )$