Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o spremembi večletnega finančnega okvira (2007–2013) - Financiranje projektov na področju preskrbe z energijo v okviru Evropskega načrta za oživitev gospodarstva (druga sprememba)