Mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora o „Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni direktiva Vijeća 78/660/EEZ i 83/349/EEZ o objavljivanju nefinancijskih informacija i informacija o raznolikosti od strane nekih velikih poduzeća i grupa” COM(2013) 207 final – 2013/0110 (COD)