Kirjalik küsimus E-1508/10, mille on esitanud Bernd Lange (S&D) komisjonile. Kaubandustõkked jookide ja toiduainete turustamisel