Concluziile avocatului general Lenz prezentate la data de19 septembrie 1984.