Cauza C-388/05: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 20 septembrie 2007 — Comisia Comunităților Europene/Republica Italiană (Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Conservarea habitatelor naturale — Faună și floră sălbatică — Aria de protecție specială Valloni e steppe pedegarganiche )