Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 701/2013, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2013 , nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin [East Kent Goldings (SAN)]