Písomná otázka E-1938/09 Luca Romagnoli (NI) Komisii. Správa o využití prostriedkov v rámci programu Mládež v akcii samosprávou Grosseto